Spread the love

เทียบการเลือกซื้อบ้านแบบสายมูเตลู

หรือสายวิทยาศาสตร์เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

1. การเลือกซื้อบ้านทางสามแพร่ง

▪️ หลักฮวงจุ้ย

หากยึดตามแนวทางสายมู บ้านบนทางแยกสามแพร่งถือว่าป็นอัปมงคลต่อเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัย เพราะเชื่อกันว่าเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยจะได้รับอิทธิพลจากลมและน้ำโดยตรง ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยอยู่ไม่เป็นสุข จิตใจไม่สงบ

▪️หลักวิทยาศาสตร์

บ้านที่ตั้งบนทางสามแพร่งเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เพราะเป็นเส้นทางที่รถราสัญจรผ่านไปมาเสมอนอกจากนี้ อาจส่งผลรบกวนต่อผู้อยู่อาศัย เพราะมักได้ยินเสียงรบกวนและแสงไฟจากรถที่วิ่งสวนมา ส่งผลให้คนภายในบ้านอาจใช้ชีวิตไม่ค่อยสงบสักเท่าไหร่

2. การเลือกซื้อบ้านที่มีเสาเอกกลางบ้าน

▪️ หลักฮวงจุ้ย

เชื่อกันว่าการตั้งเสากลางบ้านถือเป็นเรื่องไม่ดี ซึ่งส่งผลลบต่อชีวิตรอบด้าน ทั้งการงาน การเงิน และสุขภาพ หากเสานั้นเป็นเสาเอกก็อาจนำมาซึ่งความโชคร้ายและสิ่งไม่ดี

▪️ หลักวิทยาศาสตร์

เสาหรือเสาเอกที่อยู่กลางบ้านไม่ได้ถือเป็นเรื่องร้ายแรงเท่าไหร่ หากแต่อาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตอยู่บ้าง อาจดูเกะกะ ไม่เป็นระเบียบ ส่งผลให้คนที่พบเห็นรู้สึกอึดอัด ไม่สบายตา

3. การเลือกซื้อบ้านที่มีบันไดกลางบ้าน

▪️ หลักฮวงจุ้ย

หากตั้งบันไดไว้กลางบ้านย่อมส่งผลเชิงลบแก่ผู้อยู่อาศัย ส่งผลให้เจ้าบ้านหรือคนที่อยู่อาศัยต้องมีเหตุเดินทางออกไปข้างนอกเสมอ หรือที่เรียกว่า “ชีพจรลงเท้า” รวมทั้งอาจเสี่ยงเกิดปัญหาสุขภาพหัวใจได้ง่าย เพราะสิ่งที่ก่อให้ความเคลื่อนไหวของพลังตั้งอยู่ใจกลางบ้าน อันเปรียบเสมือนหัวใจของเจ้าบ้านนั่นเอง

▪️ หลักวิทยาศาสตร์

หากพิจารณาในแง่วิทยาศาสตร์ เหตุผลเดียวที่ง่ายที่สุดของการห้ามสร้างบันไดกลางบ้านก็คือทำให้เปลืองพื้นที่ใช้สอย

4. การเลือกซื้อบ้านที่มีประตูตรงกัน

▪️ หลักฮวงจุ้ย

ลักษณะประตูตรงกันเปรียบเหมือนการปะทะกันของพลังงานต่างขั้ว ส่งผลให้เกิดการวิวาทภายในบ้านได้เสมอ ผู้คนมักทะเลาะเบาะแว้งหรือมีปากเสียงกัน ผิดใจกันบ่อย

▪️ หลักวิทยาศาสตร์

ที่จริงแล้วทิศทางประตูเกี่ยวเนื่องกับลมและการถ่ายเทอากาศ เมื่อมีลมพัดเข้าทางหน้าประตูบ้าน ก็จะพัดออกประตูหลังบ้านทันที

5. บ้านมีมุมอับ แสงส่องไม่ถึง

▪️ หลักฮวงจุ้ย

บ้านที่มีมุมอับหรือมุมมืดถือเป็นจุดบอดของบ้าน เพราะปิดกั้นการไหลเวียนของพลังงานดี ส่งผลให้ชีวิตอาภัพอับโชค ทำมาค้าขายไม่ดี ซ้ำยังเกิดป่วยเป็นโรคภัยไขเจ็บได้ง่าย

▪️ หลักวิทยาศาสตร์

แน่นอนว่าบ้านที่มีมุมอับ รับแสงแดดได้ไม่ทั่วถึงถือเป็นข้อเสียที่เห็นได้ชัดเจน เพราะทำให้อากาศถ่ายเทไม่ทั่ว หากส่วนที่เป็นมุมอับคือห้องนอน ย่อมส่งผลต่อการพักผ่อน ทำให้นอนหลับไม่เต็มอิ่ม ซึ่งสั่งสมเป็นปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตระยะยาวได้